luni, 9 iulie 2012

Monografie- Mijloace fixe

Mijloacele fixe sunt active deţinute de o entitate in scopul de a fi utilizate în producţia de bunuri sau prestaţia de servicii si au o perioada de utilizare mai mare de un an şi o valoare mai mare de 1.800 lei (HG.105/2007). Hotararea de Guvern nr. 2139/2004 cu modificarile si completarile ulterioare cuprinde calatogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe. Puteti accesa hotararea aici.
Trecerea pe cheltuieli a mijloacelor fixe se face treptat, utilizand amortizarea, astfel valoarea de intrare a mijlocului fix este impartita pe intreaga durata de utilizare a acestuia. Foarte important de amintit Mijloacele fixe vor fi reevaluate periodic, de regula la sfarsitul fiecarui an. Astfel se evita inregistrare in situatiile financiare a unor valori care nu reprezinta valoarea justa a respectivului bun. De regula valoarea justa este stabilita la valoarea de piata a mijlocului fix supus reevaluarii.
In practica contabila cele mai des utilizate metode de amortizare sunt amortizarea liniara si amortizarea degresiva.
Amortizarea liniara presupune repartizarea egala a valorii bunului pe intreaga sa durata de viata. De exemplu, Valoare Bun (VB) =1.850 lei, Durata de Functionare (DF) = 6 ani. Amortizarea anula va fi calculata astfel: VB/ DF = 1.850/6 = 308,33 lei/ an.
Amortizarea degresiva presupune multiplicarea cotelor de amortizare liniară cu anumiti coeficienti, prevazuti de lege.
Conform legislaţiei actuale în vigoare, coeficienţii degresivi sunt :
- 1,5 pentru mijloacele fixe cu durată de funcţionare cuprinsă între 2 – 5 ani ;
- 2,0 pentru mijloacele fixe cu durată de funcţionare cuprinsă între 5 – 10 ani ;
- 2,5 pentru mijloacele fixe cu durată de funcţionare mai mare de 10 ani.

Utilizarea amortizari degresive se bazează pe două considerente:
-          faptul ca mijloacele fixe au o capacitate de exploatare mai mare în primii ani;
-          deprecirea mijlocelor fixe (unele categorii) este mai mare în primii ani de funcţionare, fapt ce antrenează şi cheltuieli mai mari cu întreţinerea acestora.
Din anul în care amortizarea degresiva anuală este egală/ mai mică decât amortizarea liniară, se aplică amortizarea anuală liniară prin impartirea valorii neamortizate la numarul de ani ramasi.
ATENTIE! Terenurile nu se amortizeaza, doar cladirile existente pe acestea.
De exemplu:
Valoarea de intrare
10.000,00
Durata de functionare (ani)
5,00
Amortizarea liniara
2.000,00
Cota de amortizare liniara (100/5ani)
20,00%
Cota de amortizare degresiva (1,5 x 20%)
30,00%
Anul
Calcul Amortizare Anuala
Val. Amortizare
Calcul Valoarea Ramasa
Valoarea Ramasa
2010
10.000x30%
3.000,00
10.000-3.000=
7.000,00
2011
7.000x30%
2.100,00
7.000-2.100=
4.900,00
2012
4.900x30%
1.470,00
4.900-1.470=
3.430,00
2013

1.715,00

1.715,00
2014

1.715,00

0,00

10.000,00


Mijloacele fixe complet amortizate, pot fi scoase din functiune in cazul in care acestea nu mai pot fi utilizate in activitatea unitatii. Scoaterea din functiune se face prin casare sau vanzare.
In cazul in care bunurile complet amortizate mai pot fi folosite, vor ramane in patrimoniul societatii atata timp cat mai sunt utile.
Va prezentam mai jos o monografie completa in ceea ce priveste mijloacele fixe:
Societatea ALFA SRL, achizitioneaza la data 01.01.2010 un mijloc fix in valoare de 50.000 lei, durata normal de viata 10 ani. Asociatii hotarasc amortizarea liniara pentru toata perioada de functionare si reevaluarea bunului la sfarsitul fiecarui an. La sfarsitul lui 2010, in urma reevaluarii, reiese o valoare de piata de 51.200. La sfarsitul lui 2011 in urma reevaluarii se constata o valoare de piata de 51.000 lei. In luna marte 2012, mijlocul fix este vandut la pretul de 49.500 lei.
Inregistrarile contabile sunt urmatoarele.
a)      Achizitie
213=401, 50.000 lei

b)      Amortizarea
Calcul lunar amortizare liniara: 50.000 ÷ 10 ani ÷ 12 luni = 416,67 lei/luna
Calcul anual amortizare liniara: 50.000 ÷ 10 ani = 5.000 lei/ an.
Astfel lunar se vor intocmit urmatoarele articole contabile:
Inregistrare amortizare 2813=213 cu suma de 416,67 lei
Trecerea pe cheltuieli  6811=2813 cu suma de 416,67 lei
La sfarsitul anului, respectiv 31.12.2010:
Total amortizare 416,67 lei x 12= 5.000 lei

Valoare bun ramasa neamortizata= 50.000-5.000= 45.000

c)      Reevaluarea 31.12.2010
Valoarea de piata a bunului la 31.12.2010 este de 51.200 lei => diferenta pozitiva din reevaluare 51.200-45.000 = 6.200 lei
Pentru diferenta din reevaluare se va intocmi articolul contabil 213=105 6.200 lei

d)     Recalculare amortizare
Lunar : 51.200 ÷ 9 ani ÷ 12 = 474,07 lei/ luna, articol contabil 2813=213 cu suma de 474,07 lei si Trecerea pe cheltuieli  6811=2813 cu aceasi suma, 474,07 lei
Sau
Anual: 51.200 ÷ 9 ani=  5.688,88 lei/ an

La sfarsitul anului, respectiv 31.12.2011:
Total amortizare 474,07 lei x 12= 5.688,84 lei
Valoare bun, ramasa neamortizata= 51.200-5.688,88= 45.511,16

e)      Reevaluarea 31.12.2011
Valoarea de piata a bunului la 31.12.2011 este de 51.000 lei => diferenta din reevaluare 51.000 – 45.511,16= 5.488,84 lei
Articol contabil 213=105 cu suma 5.488,84 lei
Recalculare amortizare lunara 51.000 ÷ 8 ÷ 12luni= 531,25 lei/ luna
Recalculare amortizare anuala 51.000 ÷ 8 ani = 6. 375 lei/ an

f)       Vanzare luna martie 2012
Total valoare neamortizata la sfarsit luna februarie: 51.000 lei – 531.25 x 2= 49.937,50 lei
Vanzare bun : 411 = 213 = 49.500 lei
Ramane o diferenta de 437,50 lei care se va scade din soldul contului 105, astfel, o sa avem articolul contabil 105=213 cu suma de 437,50 lei.

La scoaterea din gestiune a mijlocului fix vandut/ cedat/ casat, soldul creditor al contului 105. Rezerve din reevaluare, se va trece pe venituri si impozitat ca atare, respectiv soldul debitor pe cheltuieli.

Cele prezentate mai sus sunt doar un puct de vedere. Daca considerati ca am omis ceva sau aveti o alta opinie cu privire la acestea, va invitam sa ne impartasiti si noua punctul dumneavoastra de vedere.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu