marți, 17 aprilie 2012

Deductibilitate cheltuieli protocol

Conform Art.21 alin.3. (a) din Codul Fiscal, cheltuielile de protocol fac parte din categoria cheltuilelior partial deductibile, astfel: "cheltuielile de protocol sunt deductibile în limita unei cote de 2% aplicată asupra diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile şi totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decât cheltuielile de protocol şi cheltuielile cu impozitul pe profit".

Ex.: Pentru stabilirea plafonului deductibil aferent cheltuielilor de protocol la calculul profitului impozabil pentru anul 2011, avem urmatoarele date financiare:
Venituri din vanzarea marfurilor 100;
Venituri din prestari de servicii 200;
Total venituri 300;
Cheltuieli privind marfurile 40;
Cheltuieli cu personalul 50;
Alte cheltuieli de exploatare 20;
Cheltuieli cu impozitul pe profit 10;
Cheltuieli de protocol 20;
Total cheltuieli 140.
Calculul plafonului pentru cheltuielile de protocol:
Baza de calcul = Venituri totale - Cheltuieli totale+ (Cheltuieli cu impozitul pe profit + Cheltuieli de protocol) = 300- 140 + 30 = 190 lei
Cheltuieli de protocol deductibile = 2% x 190 = 3,8 lei
Cheltuieli de protocol nedeductibile = 20- 3,8 = 16,2 lei
TVA colectata = 16,2 x 24% 3,88 lei

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu